Betalnings- och bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller när du bokar logi såsom övernattning på Eklundsnäs Camping.

Allmänt

SCR:s campingplatser tillämpar Camping Key Europe. Detta innebär att du som gäst till Eklundsnäs Camping skall vara försedd med Camping Key Europe (”Campingkortet”). Du kan köpa ditt Campingkort på SCR:s hemsida eller när du checkar in.

Bokning

Det tillkommer alltid en städdeposition vid bokning av stugor, vilket ni får tillbaka vid utcheckning under försutsättning att ni har utfört en av oss godkänd städning.

Om bokningen sker 12 dagar eller kortare tid innan vistelsen, så måste hela beloppet betalas inom 24 timmar, annars avbokas stugas av oss.

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldersgräns utgör ett krav för att få tillträde till anläggningen.

När blir min bokning bindande?

Bokning blir bindande när du har emottagit bekräftelse på bokningen. Bekräftelse på bokningen utgörs av bokningsnummer som skickas per e-post.  Kontrollera att din bokning överensstämmer med det du bokat.

Betalningssätt

Bokningsbekräftelsen fungerar även som en faktura. Där finns alla uppgifter för inbetalning till bankgiro eller bankkonto vid utlandsbetalning.

När skall jag betala?

Vid bokning tidigare än fyrtio (40) dagar före ankomstdag kan du välja att betala hela beloppet direkt eller att bara betala en anmälningsavgift om 10 %. Om du delbetalar din bokning skall slutbetalning vara oss tillhanda senast fyrtio (40) dagar innan ankomst.

Om du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Vad gäller om jag vill ändra min bokning?

Du kan ändra din bokning genom att skicka ett e-postmeddelande till reception@eklundsnas.se. För ändring av din bokning uttas en avgift om SEK 100. Vid ändringar som innebär reducerat antal dagar, så gäller reglerna för avbokning och avbokningsavgift för dessa dagar.

Vad gäller om jag vill avboka?

Om du vill avboka så måste du skicka ett e-postmeddelande till reception@eklundsnas.se för att avbokningen skall vara giltig. För avbokning senare än fyrtio (40) dagar före ankomstdag uttas en avbokningsavgift, vilken framgår nedan.

Avbokningsavgift

- 40 dagar eller fler före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)

- Vid avbokning 39-12 dagar före ankomstdag: 50 % av totalt pris

- Vid avbokning mindre än 12 dagar före ankomstdag: 90 % av totalt pris

- Avbokas det efter påbörjat boende, återbetalas inget.

Bokningen ska anses avbokad när du har emottagit bekräftelse på avbokningen från Eklundsnäs Camping.

För tidig avresa
Inga pengar betalas tillbaka om du väljer att avbryta din vis­telse tidigare än beräknat.

Vad har jag för rättigheter?
Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möj­ligt, senast inom 60 minuter efter incheckning. Fel, som upp­står under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning i efterhand.

Du får disponera stugan/campingtomten från kl. 15.00 på ankomst­dagen till kl. 12.00 på avresedagen. Var vänlig planera er resa så att ni kan checka in i god tid innan receptionen stänger.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda boendet/tomten väl och följa de ordningsreg­ler, an­visningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på tomten, boendet och dess inven­tarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårds­lös. Du får inte an­vända boendet/tomten till något annat än vad som av­talades vid bokningen och du får inte låta fler per­soner övernatta i stu­gan eller på tomten, än vad du uppgav vid bok­ningen. Camping får endast ske på anvisad plats och endast ett ekipage per plats.

I logipriset ingår aldrig städning eller sängkläder. Detta kan bokas till, läs mer på www.eklundsnas.se. Tänk på att ta med det som behövs för din vistelse. Sängkläder ska användas, annars debiteras en avgift med 500 kr/säng. Du måste städa ordentligt före avresan enligt anvisningarna du får vid in­checkningen. Om du missar detta kommer vi att efterdebitera. Om du tappar bort nyckeln till stugan kommer vi att debitera dig en avgift på 500 kr.

Försäkringar

Om du innehar Camping Key Europe ingår särskild olycksfalls- och allriskförsäkring som skyddar dig och din familj när du bor på campingplatsen. Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse innehar fullgott försäkringsskydd.

Force Majeure

För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Eklundsnäs Campings (EC) kontroll och som EC inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när Avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är EC fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. EC reserverar sig för lagändringar och/eller prisändringar som ligger utanför deras kontroll.

Vi önskar er en trevlig vistelse på Eklundsnäs Camping.

Gunilla, Raija och Samira